Michèl Helmes, Mesoloog D.M.

Michèl is ingeschreven bij het landelijk Nederlands register voor Mesologie (NRM).
Aangesloten bij 2 beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) en de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
En aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; klacht- en tuchtrecht van NVVM, VBAG, RBCZ en TCZ).

Marleen Helmes- Hurenkamp, Energetisch Natuurgeneeskundig therapeut & Hypnosecoach

Marleen is als gediplomeerd Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut en Hypnosecoach aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).
Ook is zij aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; klacht- en tuchtrecht van VBAG,  RBCZ en TCZ).

Sonja Waegemans

Sonja werkt sinds 2020 als assistente in ons Centrum.

Zij is het eerste aanspreekpunt voor u als u belt of mailt naar ons Centrum.