Michèl Helmes, Mesoloog D.M.

Michèl is ingeschreven bij het landelijk Nederlands register voor Mesologie (NRM).
Aangesloten bij 2 beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) en de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
En aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; klacht- en tuchtrecht van NVVM, VBAG, RBCZ en TCZ).

Marleen Helmes- Hurenkamp, Energetisch Natuurgeneeskundig therapeut & Hypnosecoach

Marleen is als gediplomeerd Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).
Ook is zij aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; klacht- en tuchtrecht van VBAG,  RBCZ en TCZ).